Interpretació

La interpretació directa en conferències, congressos o esdeveniments de qualsevol tipus ajuda a la interacció i comprensió entre l’emissor i el receptor mitjançant una comunicació fluïda, que trenca les barreres lingüístiques i que esdevé fonamental en les relacions professionals. AngliaSolution disposa d’un equip d’especialistes i amb una dilatada experiència en la interpretació consecutiva, la d’enllaç, la simultània i la remota.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA INTERPRETACIÓ REMOTA?

Gràcies als avenços tecnològics, al 5G i a la major velocitat de connexió a internet, així com la seva generalització d’ús, s’han obert les portes al desenvolupament de noves modalitats d’interpretació que permeten estalviar desplaçaments, tant dels interlocutors com dels intèrprets. La pandèmia de la Covid-19 no ha fet més que accelerar aquest procés.

Gràcies a la consolidació d’aquestes noves tecnologies, podem garantir una interpretació de qualitat sense necessitat que l’intèrpret (ni els interlocutors) estiguin al mateix lloc. Es tractaria d’una interpretació simultània o una interpretació consecutiva a distància, segons la modalitat que es triï.

No obstant això, cal assegurar unes condicions tècniques mínimes per garantir l’èxit del servei. És important que tant els interlocutors com els intèrprets disposin d’una connexió a Internet potent, així com auriculars i micròfon de qualitat per assegurar una qualitat de so òptima.

 

Els nostres serveis donen cobertura a congressos, rodes de premsa, judicis, reunions, inspeccions tècniques amb missions estrangeres o qualsevol altre esdeveniment que involucri participants amb diferents idiomes. Podem oferir també disponibilitat d’assistència presencial a altres comunitats autònomes i a d’altres països.

Consulta’ns les necessitats tècniques per realitzar la interpretació, podem oferir-vos els equips tècnics per a aquesta tasca. Demaneu-nos pressupost sense compromís.

Interpretació consecutiva

Aconsellable quan la conversa, acte o esdeveniment ha de produir-se entre 3 o més persones. L’intèrpret, situat al costat dels oradors, pren notes del contingut d’una intervenció de pocs minuts. Seguidament, reprodueix el discurs amb total exactitud. Aquesta tècnica és idònia per a reunions on es donin dades i sigui important la precisió de la comunicació, entrevistes, visites tècniques, negociacions diplomàtiques, reunions de negocis, actes protocol·laris o dinars oficials.

Interpretació d'enllaç

Similar a la interpretació consecutiva amb la diferència que no es prenen notes, ja que és menys precisa. L’objectiu és transmetre l’essència d’una conversa entre dues o més persones. No es requereix l’ús d’un equip especial de megafonia i és la més adequada per a grups reduïts -dos interlocutors-.

Interpretació simultània

L’intèrpret tradueix de forma simultània a l’orador. Aquesta interpretació és l’adequada en congressos, reunions, conferències o seminaris on es requereix una comunicació fluïda i immediata. La interpretació simultània arriba instantàniament al participant. Si la durada de la sessió és de més de dues hores, es precisaran dos professionals per garantir la qualitat.